ATLDQ adapter LF2 KITLD to glasses

ATLDQ  adapter LF2  KITLD  to Qoptix glasses